Zira FK

Zira FK

Huấn luyện viên trưởng: Aykhan Abbasov
Quốc tịch    Azerbaijan Thành lập 2014
Sân nhà Zira Olympic Sức chứa 1.300
Chủ tịch Vugar Astanov Xếp hạng UEFA 244
Địa chỉ
Tel/Fax
Website http://www.fczire.az