Skoda Xanthi FC

Skoda Xanthi FC

Huấn luyện viên trưởng: Nikolaos Karageorgiou
Quốc tịch    Hy Lạp Thành lập 1967
Sân nhà Skoda Xanthi Arena Sức chứa 7.361
Chủ tịch Christos Panopoulos Xếp hạng UEFA 183
Địa chỉ Skoda Xanthi Arena Kimmeria - Pigadia Xanthi GR - 67100 XANTHI
Tel/Fax +30 25410 29977 Fax: +30 25410 25852
Website http://www.skodaxanthifc.gr/