VB Vagur

VB Vagur

Huấn luyện viên trưởng: Predrag Prsic
Quốc tịch    Quần đảo Faroe Thành lập 1985
Sân nhà Vesturi á Eidinum Stadium Sức chứa 3.000
Chủ tịch Jens Sivar Djurhuus
Địa chỉ PO Box 134 Á Eidinum 900 VÁGUR
Tel/Fax +298 373679 Fax: +298 373771
Website http://www.vb1905.fo/