Újpest Football Club

Újpest Football Club

Huấn luyện viên trưởng: Jos Daerden
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1885
Sân nhà Szusza Ferenc Stadion Sức chứa 13.488
Chủ tịch Roderick Duchatelet
Địa chỉ Megyeri út 13 HU - 1044 BUDAPEST
Tel/Fax +36 1 2310088 Fax: +36 1 2130089
Website http://www.ujpestfc.hu/