Torino FC

Torino FC

Huấn luyện viên trưởng: Walter Mazzarri
Quốc tịch    Ý Turin Thành lập 1906
Sân nhà Olimpico-Grande Torino Sức chứa 27.198
Chủ tịch Urbano Cairo Xếp hạng UEFA 92
Địa chỉ Via Arcivescovado IT - 10121 TORINO
Tel/Fax +39 011 1970 0348 Fax: +39 011 1970 0349
Website http://www.torinofc.it/