FC Tiraspol

FC Tiraspol

Huấn luyện viên trưởng: Vlad Goian
Quốc tịch    Moldova Thành lập 1993
Sân nhà Stadionul Municipal Sức chứa 2.525
Chủ tịch Anatol Tulba Xếp hạng UEFA 328
Địa chỉ Str. Lenin 7, ap. 60 3300 TIRASPOL
Tel/Fax +373 533 63 691 Fax: +373 533 63 691
Website http://fc-tiraspol.com