ASA 2013 Targu Mures

ASA 2013 Targu Mures

Huấn luyện viên trưởng: Dan Petrescu
Quốc tịch    Romania Thành lập 2008
Sân nhà Stadionul Trans-Sil Sức chứa 8.200
Chủ tịch Claudiu Maior Xếp hạng UEFA 219
Địa chỉ Str. Insulei, nr. 2, 540337 Târgu Mureş, Romania
Tel/Fax +40 (265) 218 348, Fax: +40 (265) 218 348
Website http://www.asatirgumures.ro/home