IK Start

IK Start

Huấn luyện viên trưởng: Arne Sandstø
Quốc tịch    Na Uy Thành lập 1905
Sân nhà Kristiansand Sức chứa 15.300
Chủ tịch Erik Solér
Địa chỉ Marviksveien 49 Postboks 1533 Valhalla NO - 4688 KRISTIANSAND
Tel/Fax +47 38106666 Fax: +47 38097535
Website http://www.ikstart.no