Sliema Wanderers

Sliema Wanderers

Huấn luyện viên trưởng: Alfonso Greco
Quốc tịch    Malta Thành lập 1909
Sân nhà Ta'Qali Sức chứa 17.797
Chủ tịch Robert Arrigo Xếp hạng UEFA 419
Địa chỉ Tower Road 21 SLM 08 SLIEMA
Tel/Fax +356 213 17 519 Fax: +356 232 85 131
Website http://www.eswfc.com