Sheriff Tiraspol

Sheriff Tiraspol

Huấn luyện viên trưởng: Victor Mihailov
Quốc tịch    Moldova Thành lập 1997
Sân nhà Sheriff Tiraspol Sức chứa 14.000
Chủ tịch Victor Gushan Xếp hạng UEFA 97
Địa chỉ 81/11 Shevchenko str. MD - 3300 TIRASPOL
Tel/Fax +380 48 743 72 89 Fax: +380 48 743 72 92
Website http://www.fc.sheriff.md