GKS Piast Gliwice

GKS Piast Gliwice

Huấn luyện viên trưởng: Marcin Brosz
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1945
Sân nhà Stadion Piast Sức chứa 10.037
Chủ tịch Jaroslaw Kołodziejczyk Xếp hạng UEFA 228
Địa chỉ ul. Zwyciestwa 36 44-100 Gliwice ,Country : Poland
Tel/Fax +48 (32) 335 3115, Fax +48 (32) 335 3118
Website sekretariat@piast.gliwice.pl VENUE