ND Mura 05

ND Mura 05

Huấn luyện viên trưởng: Olivier Bogatinov
Quốc tịch    Slovenia Thành lập 2005
Sân nhà Fazanerija Sức chứa 3.782
Chủ tịch Miroslav Topič
Địa chỉ Kopališka ulica 45, 9001 Murska Sobota, Slovenia
Tel/Fax +386 (2) 534 1766, Fax +386 (2) 534 1767
Website http://www.mura05.si/