FC Luzern

FC Luzern

Huấn luyện viên trưởng: Carlos Bernegger
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1901
Sân nhà Stadion Allmend Sức chứa 13.000
Chủ tịch Walter Stierli Xếp hạng UEFA 168
Địa chỉ Horwerstrasse 34 - 6005 Luzern, Switzerland
Tel/Fax +41 (41) 317 0080, Fax+41 (41) 317 0099
Website http://www.fcl.ch/