FC Slovan Liberec

FC Slovan Liberec

Huấn luyện viên trưởng: Jindřích Třpišovský
Quốc tịch    CH Séc Thành lập 1949
Sân nhà U Nisy Stadion Sức chứa 9.900
Chủ tịch Zbynek Stiller Xếp hạng UEFA 78
Địa chỉ Na Hradbách 1300 CZ - 46001 LIBEREC 1
Tel/Fax +420 485 103714 Fax: +420 485 103715
Website http://www.fcslovanliberec.cz