Premier League - Anh 18-19

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:11/08/2018 Kết thúc:19/05/2019 
Ngày/giờ Trận đấu
02/04/19 02:00 Arsenal 2-0 Newcastle
03/04/19 01:45 Watford 4-1 Fulham
03/04/19 01:45 Wolverhampton 2-1 Man Utd
04/04/19 01:45 Chelsea 3-0 Brighton
04/04/19 01:45 Tottenham 2-0 Crystal Palace
04/04/19 01:45 Man City 2-0 Cardiff City
06/04/19 02:00 Southampton 1-3 Liverpool
06/04/19 21:00 Bournemouth 1-3 Burnley
06/04/19 21:00 Huddersfield 1-4 Leicester City
06/04/19 21:00 Newcastle 0-1 Crystal Palace
07/04/19 20:05 Everton 1-0 Arsenal
09/04/19 02:00 Chelsea 2-0 West Ham
13/04/19 02:00 Leicester City 0-1 Newcastle
13/04/19 18:30 Tottenham 4-0 Huddersfield
13/04/19 21:00 Brighton 0-5 Bournemouth
13/04/19 21:00 Burnley 2-0 Cardiff City
13/04/19 21:00 Fulham 2-0 Everton
13/04/19 21:00 Southampton 3-1 Wolverhampton
13/04/19 23:30 Man Utd 2-1 West Ham
14/04/19 20:05 Crystal Palace 1-3 Man City
14/04/19 22:30 Liverpool 2-0 Chelsea
16/04/19 02:00 Watford 0-1 Arsenal
17/04/19 01:45 Brighton 0-2 Cardiff City
20/04/19 18:30 Man City 1-0 Tottenham
20/04/19 21:00 Bournemouth 0-1 Fulham
20/04/19 21:00 Huddersfield 1-2 Watford
20/04/19 21:00 West Ham 2-2 Leicester City
20/04/19 21:00 Wolverhampton 0-0 Brighton
20/04/19 23:30 Newcastle 3-1 Southampton
21/04/19 19:30 Everton 4-0 Man Utd
21/04/19 22:00 Arsenal 2-3 Crystal Palace
21/04/19 22:00 Cardiff City 0-2 Liverpool
23/04/19 02:00 Chelsea - Burnley
24/04/19 01:45 Tottenham - Brighton
25/04/19 02:00 Man Utd - Man City
27/04/19 02:00 Liverpool - Huddersfield
27/04/19 18:30 Tottenham - West Ham
27/04/19 21:00 Crystal Palace - Everton
27/04/19 21:00 Fulham - Cardiff City
27/04/19 21:00 Southampton - Bournemouth
27/04/19 21:00 Watford - Wolverhampton
27/04/19 23:30 Brighton - Newcastle
28/04/19 18:00 Leicester City - Arsenal
28/04/19 20:05 Burnley - Man City
28/04/19 22:30 Man Utd - Chelsea
= Đêm nay = Có videoclip