FC Iskra-Stal Ribnita

FC Iskra-Stal Ribnita

Huấn luyện viên trưởng: Iurie Blonari
Quốc tịch    Moldova Thành lập
Sân nhà Orăşenesc Stadium Sức chứa 2.000
Chủ tịch Ilia Freidchin
Địa chỉ str. Industriala 1 5500 Ribnita
Tel/Fax
Website http://iskra-stal.com/