Hibernian F.C

Hibernian F.C

Huấn luyện viên trưởng: Patrick Fenlon
Quốc tịch    Scotland Thành lập 1875
Sân nhà Easter Road Sức chứa 17.500
Chủ tịch Rod Petrie Xếp hạng UEFA 262
Địa chỉ 12 Albion Place Edinburgh EH7 5QG
Tel/Fax 0131 661 2159
Website http://www.hibs.co.uk/