Vitoria Guimarães

Vitoria Guimarães

Huấn luyện viên trưởng: Rui Vitória
Quốc tịch    Bồ Đào Nha Thành lập 1922
Sân nhà D. Afonso Henriques Sức chứa 30.165
Chủ tịch Emílio Macedo Xếp hạng UEFA 127
Địa chỉ Complexo Desportivo, Dr. António Pimenta Machado, Apartado 505, 4802-914 Guimarães
Tel/Fax +253-43 25 70 Fax: +253-43 25 73
Website http://www.vitoriasc.pt/