SV Grödig

SV Grödig

Huấn luyện viên trưởng: Michael Baur
Quốc tịch    Áo Thành lập 1948
Sân nhà Untersberg-Arena Sức chứa 4.128
Chủ tịch Anton Haas Xếp hạng UEFA 160
Địa chỉ Prötschhofstrasse 26 - 5082, Grödig, Austria
Tel/Fax +43 (6246) 531 8839
Website http://www.sv-groedig.at/