Grasshopper Club Zürich

Grasshopper Club Zürich

Huấn luyện viên trưởng: Michael Skibbe
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1886
Sân nhà Hardturm Sức chứa 17.766
Chủ tịch Roger Berbig Xếp hạng UEFA 168
Địa chỉ Dielsdorferstrasse 165 Postfach 377 CH - 8155 NIEDERHASLI
Tel/Fax +41 1 4474646 Fax: +41 1 4474690
Website http://www.gcz.ch/