FH Hafnarfjardar

FH Hafnarfjardar

Huấn luyện viên trưởng: Heimir Gudjónsson
Quốc tịch    Iceland Thành lập 1929
Sân nhà Kaplakriki Sức chứa 3.000
Chủ tịch Jon Runar Halldorsson Xếp hạng UEFA 187
Địa chỉ Kaplakrika IS - 220 HAFNARFIRDI
Tel/Fax +354 565 0711 Fax: +354 568 4222
Website http://www.fhingar.is