FC Saxan Gagauz Yeri

FC Saxan Gagauz Yeri

Huấn luyện viên trưởng: Vlad Goian
Quốc tịch    Moldova Thành lập 2010
Sân nhà Ceadîr-Lunga Stadium Sức chứa 2.000
Chủ tịch Grigoriy Kadyn Xếp hạng UEFA 328
Địa chỉ Str. Lomonosov, nr. 10A, 6104 Ceadîr Lunga, Moldova
Tel/Fax +373 (291) 511 00
Website http://www.fc-saxan.com/