FC Pasching

FC Pasching

Huấn luyện viên trưởng: Gerald Baumgartner
Quốc tịch    Áo Thành lập 2007
Sân nhà Waldstadion Sức chứa 7.152
Chủ tịch Hemlut Nussbaumer Xếp hạng UEFA 160
Địa chỉ Poststrasse 38, 4061Pasching Country, Austria
Tel/Fax +43 (7229) 623 90, Fax +43 (7229) 623 9020
Website