FK Ekranas

FK Ekranas

Huấn luyện viên trưởng: Valdas Dambrauskas
Quốc tịch    Lithuania Thành lập 1964
Sân nhà Aukštaitija Stadium Sức chứa 4.000
Chủ tịch Aušrys Labinas Xếp hạng UEFA 385
Địa chỉ Panevezys City Elektronikos Str. 1 LT - 5319 PANEVEZYS
Tel/Fax +370 45 43 55 15 Fax: +370 45 43 55 15
Website http://www.fkekranas.lt/