Debreceni Vasutas Sport Club

Debreceni Vasutas Sport Club

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1902
Sân nhà Oláh Gábor utcai stadion Sức chứa 12.000
Chủ tịch Szima Gábor Xếp hạng UEFA 278
Địa chỉ Oláh Gábor utca 5 HU - 4032 DEBRECEN
Tel/Fax +36 52 535408 Fax: +36 52 340817
Website http://www.dvsc.hu