FK Cementarnica 55

FK Cementarnica 55

Huấn luyện viên trưởng: Dragan Stefanovski
Quốc tịch    Macedonia Thành lập 1955
Sân nhà Cementarnica Sức chứa 2.000
Chủ tịch Dragan Tomovski
Địa chỉ Fabrika Cement Za Usje 55 Skopje
Tel/Fax +389-91/42 10 85 Fax: +389-91/16 43 50
Website