Celtic FC

Celtic FC

Huấn luyện viên trưởng: Ronny Deila
Quốc tịch    Scotland Glasgow Thành lập 1888
Sân nhà Celtic Park Sức chứa 60.832
Chủ tịch Dr. John Reid Xếp hạng UEFA 47
Địa chỉ Celtic Park GB - G40 3RE GLASGOW
Tel/Fax +44 0871 226 1888 Fax:+44 141 551 8106
Website http://www.celticfc.net