NK Celje

NK Celje

Huấn luyện viên trưởng: Miloš Rus
Quốc tịch    Slovenia Thành lập 1919
Sân nhà Arena Petrol Sức chứa 13.006
Chủ tịch Marjan Vengust Xếp hạng UEFA 300
Địa chỉ Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, Slovenia
Tel/Fax +386 (3) 428 1860, Fax +386 (3) 428 1860
Website http://www.nkcelje.si