FC Brasov

FC Brasov

Huấn luyện viên trưởng: Mihai Stoica
Quốc tịch    Romania Thành lập 1937
Sân nhà Tineretului Sức chứa 12.500
Chủ tịch Dinu Gheorghe
Địa chỉ Brasov, Str. Carpatilor nr 15-17
Tel/Fax 0040-268-325455- FAX: 0040-268-325454
Website http://www.fcbrasov.ro