FK Belasica Strumica

FK Belasica Strumica

Huấn luyện viên trưởng: Zvonko Todorov
Quốc tịch    Macedonia Thành lập 1922
Sân nhà Mladost Sức chứa 6.400
Chủ tịch Vanco Takovski
Địa chỉ UI. Gjuro Salaj bb P.O. Box 106 MK - 2400 STRUMICA
Tel/Fax +389 34 329211 Fax: +389 34 329211
Website http://www.belasica.com.mk/