Beitar Jerusalem

Beitar Jerusalem

Huấn luyện viên trưởng: Osvaldo Ardiles
Quốc tịch    Israel Thành lập 1936
Sân nhà Teddy Stadium Sức chứa 21.600
Chủ tịch Arkady Gaidamak Xếp hạng UEFA 206
Địa chỉ Kanfei Nesharim Street 15 Givat Shaul Jerusalem IL-95464 JERUSALEM
Tel/Fax +972 2 655 133 Fax: +972 2 651 5419
Website http://www.bjerusalem.co.il/