Atletico Madrid

Atletico Madrid

Huấn luyện viên trưởng: Diego Simeone
Quốc tịch    Tây Ban Nha Madrid Thành lập 1903
Sân nhà Vicente Calderón Sức chứa 54.851
Chủ tịch Enrique Cerezo Xếp hạng UEFA 2
Địa chỉ Paseo Virgen del Puerto 67 Estadio Vicente Calderón, Puerta 4 ES - 28005 MADRID
Tel/Fax +34 913 664 707-FAX: +34 913 653 847
Website http://www.at-madrid.com/