Đá Mỹ Nghệ - Sài Gòn

Đá Mỹ Nghệ - Sài Gòn

Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Thanh Sơn
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Củ Chi Sức chứa
Chủ tịch
Địa chỉ
Tel/Fax
Website