FC Zurich

FC Zurich

Huấn luyện viên trưởng: Urs Meier
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1896
Sân nhà Hardturm Sức chứa 17.600
Chủ tịch Ancillo Canepa Xếp hạng UEFA 112
Địa chỉ Postfach 3375 CH - 8021 ZÜRICH
Tel/Fax +41 43 521 12 12 Fax: +41 43 521 12 13
Website http://www.fcz.ch/