MSK Zilina

MSK Zilina

Huấn luyện viên trưởng: Adrián Guľa
Quốc tịch    Slovakia Thành lập 1908
Sân nhà Stadium Pod Dubňom Sức chứa 6.311
Chủ tịch Jozef Michalko Xếp hạng UEFA 278
Địa chỉ Športová 9 01010 ZILINA
Tel/Fax +421 41 562 69 55 Fax: +421 41 562 69 55
Website http://www.mskzilina.sk/