FC Zestaponi

FC Zestaponi

Huấn luyện viên trưởng: Gia Geguchadze
Quốc tịch    Gruzia Thành lập 2004
Sân nhà Municipal Stadium Sức chứa 10.000
Chủ tịch Llia Kokaia Xếp hạng UEFA 401
Địa chỉ Central stadium, Sakakhno Street 9, 2000 Zestafoni, GEORGIA
Tel/Fax
Website http://www.fczestafoni.ge/Eng/FcZestafoni.htm