WKS Zawisza Bydgoszcz SA

WKS Zawisza Bydgoszcz SA

Huấn luyện viên trưởng: Jorge Paixao
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1946
Sân nhà Zdzisław Krzyszkowiak Sức chứa 20.247
Chủ tịch Anita Osuch Xếp hạng UEFA 228
Địa chỉ ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, Poland
Tel/Fax +48 (52) 588 0832, Fax +48 (52) 588 0832
Website http://wkszawisza.pl/