FC Zaria Bălți

FC Zaria Bălți

Huấn luyện viên trưởng: Vlad Goian
Quốc tịch    Moldova Thành lập 1993
Sân nhà Stadionul Orășenesc Sức chứa 5.953
Chủ tịch Andrian Bogdan Xếp hạng UEFA 328
Địa chỉ str. Sfântul Nicolae, nr. 40, 3100 Bălţi, Moldova
Tel/Fax +373 (23) 124 086, Fax+373 (23) 163 311
Website http://www.fcolimpia.md/