Bắt đầu: 09/07/2010 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
ZTE
 
 
Sân: ZTE
Trọng tài: Ilias Spathas