Wolfsberger AC

Wolfsberger AC

Huấn luyện viên trưởng: Dietmar Kühbauer
Quốc tịch    Áo Thành lập 1931
Sân nhà Lavanttal-Arena Sức chứa 7.300
Chủ tịch Dietmar Riegler Xếp hạng UEFA 160
Địa chỉ Don-Bosco-Weg 1, 9400 Wolfsberg, Austria
Tel/Fax +43 (4352) 306 88, Fax: +43 (4352) 306 88
Website http://rzpelletswac.at/