Bắt đầu: 01/01/2019 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
WIG
 
SHU
 
Sân: DW Stadium
Trọng tài: A Madley