Bắt đầu: 22/04/2019 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
WIG
 
PNE
 
Sân: DW Stadium
Trọng tài: A Madley