Bắt đầu: 01/10/2006 20:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
WHU
 
REA
 
Sân: Upton Park
Trọng tài: Uriah Rennie