Bắt đầu: 28/08/2009 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
VIL
 
NAC
 
Sân: El Madrigal
Trọng tài: Craig Alexander Thomson