Bắt đầu: 08/05/2016 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
VIL
 
DEP
 
Sân: El Madrigal
Trọng tài: Javier Estrada