Vardar Skopje

Vardar Skopje

Huấn luyện viên trưởng: Blagoja Milevski
Quốc tịch    Macedonia Thành lập 1947
Sân nhà Skopje City Sức chứa 18.104
Chủ tịch Borce Ristevski Xếp hạng UEFA 201
Địa chỉ Orce Nikolov 58 P.O. Box 32 MK - 1000 SKOPJE
Tel/Fax +389 75 231 822 Fax: +389 23 216 808
Website