Bắt đầu: 22/02/2009 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
VLD
 
MLG
 
Estadio Nuevo José Zorrilla
Trọng tài: Carlos Megia Davila