Bắt đầu: 01/12/2018 22:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
VLD
 
LEG
 
Sân: José Zorila
Trọng tài: David Medié