Bắt đầu: 07/10/2018 17:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
VLD
 
HUE
 
Sân: José Zorila
Trọng tài: Antonio Mateu