Bắt đầu: 10/11/2018 19:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
VLD
 
EIB
 
Sân: José Zorila
Trọng tài: Guillermo Cuadra